Mówiąc o licytacji komorniczej nie sposób nie wspomnieć o zakupu, jaki ma miejsce w czasie przeprowadzania licytacji komorniczej.

Zakup można inaczej nazwać nabyciem. W czasie przeprowadzenia transakcji ma miejsce uzyskanie własności na drodze przeprowadzonej licytacji komorniczej. Właścicielem zostaje osoba, która za dane dobro oferuje najwyższą kwotę pieniężną.

Istnieje kilka rodzajów zakupów (nabyć). Pierwszym z nich jest nabycie pierwotnie oraz pochodne. Kolejne jest nabycie pod tytułem szczególnym i ogólnym. Ponadto wyróżnia się nabycie translatywne oraz konstytutywne.

Warto wspomnieć również tu również o sprzedaży. Zrozumienie tych obu haseł ułatwi nam zrozumienie procesu licytacji komorniczej.

Jakie są obowiązki sprzedawcy?

Koniecze jest ze strony sprzedającego, przeniesienie wartości sprzedawanej rzeczy na kupującego. Ponadto znaczenie ma również obowiązek wydania rzeczy kupującemu. Z kolei osoba kupująca musi zapłacić daną cenę oraz ma za zadanie odebrać zakupioną rzecz.

Related Posts