Licytacje komornicze i zagadnienia zakupu/sprzedaży

W licytacjach komorniczych mamy do czynienia z zakupem oraz ze sprzedażą. Zastanówmy się, co oznaczają te terminy.

Mówiąc o licytacji komorniczej, nie można pominąć terminu sprzedaży. Znajomość tego pojęcia umożliwia nam lepsze zrozumienie samej licytacji.

Sprzedaż jest umową cywilną. W sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do tego, by przenieść na kupującego własność rzeczy oraz wydać mu rzecz. Z kolei osoba kupująca jest zobowiązana rzecz odebrać oraz zapłacić sprzedawcy cenę rzeczy w gotówce. Co więcej, może być ona również zapłacić równowartość gotówki.

Jakie są cech sprzedaży?

Otóż sprzedaż to umowa, która jest zobowiązująca. Ponadto należy wspomnieć też o cechach takich jak wzajemność, konsensualność. Nie sposób też nie wspomnieć o odpłatności, która jest nieoddzielna od sprzedaży.

Do elementów umowy sprzedaży zalicza się określenie stron, określenie przedmiotu świadczeń stron oraz określenie ceny. Mówi się, że stroną umowy sprzedaży może być każdy podmiot. Mamy tu na myśli osobę fizyczną, prawną oraz jednostkę organizacyjną

Related Posts