Licytacje komornicze. Definicja licytacji.

Zastanówmy się najpierw czym jest licytacja. Jest ona rodzajem publicznej sprzedaży. Osoba, która zdeklaruje najwyższą kwotę staje się nabywcą danego przedmiotu, jego właścicielem. Każda licytacja odbywa się poprzez podawanie coraz wyższej kwoty. Wykorzystywany mechanizm jest stosowany podczas każdego rodzaju aukcji. Co jest ich celem? Otóż jest nim sprzedaż danego przedmiotu. Przedmiotem tym może być nieruchomość. Ale nie tylko. Może ponadto być nim dzieło np. sztuki.

Warto w tym miejscu wspomnieć również o przetargu. Przetarg jest procedurą pokrewną. Istnieją przepisy, które określają zasady prowadzenia przetargów. Są to artykuły kodeksu cywilnego. Szczególnymi formami przetargów są te, których celem jest zbycie nieruchomości przez podmioty publiczne. Takimi są także te, których celem jest na nabycie robót budowlanych. Warto wspomnieć też o dostawach lub usługach finansowanych ze środków publicznych albo też zamawianych bezpośrednio przez podmioty publiczne.

Related Posts