Przydomowa farma wiatrowa wciąż jest dla wielu osób czymś nowym, chociaż na jej wybudowanie może pozwolić sobie praktycznie każdy, dzięki czemu możliwe staje się korzystanie z ekologicznej energii elektrycznej. Czy rzeczywiście wiatrak wykorzystujący odnawialne źródła energii jest opłacalną inwestycją?

Czy elektrownia wiatrowa jest warto uwagi?

• Farma wiatrowa przyczynia się do rozwoju gospodarki i turystyki oraz przyczynia się do wspierania ochrony środowiska.

• Energia wiatrowa jest odnawialna, a ponadto nie wiąże się z nią emitowanie szkodliwych substancji do otoczenia.

• Dzięki wykorzystywaniu wiatru możliwe staje zminimalizowanie uzależnienia od tradycyjnych elektrowni (różnorodność źródeł energii).

• Cały czas trwają badania, których celem jest coraz efektywniejsze pozyskiwanie energii wiatrowej, co prowadzi do rozwoju technologicznego i zwiększenia się ilości nowych stanowisk pracy.

• Koszty uzyskania energii z wiatru obniżyły się aż o 80%, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej opłacalnych rodzajów energii pośród wszystkich elektrowni.

• W procesie powstawania elektrowni wiatrowych uczestniczą regionalne przedsiębiorstwa, którym przypada 30-40% kosztów.

• Na zyski mogą liczyć także właściciele gruntów, na których mają powstać elektrownie wiatrowe, dzięki ich udostępnieniu. Ponadto mogą oni także wykorzystywać grunty rolniczo, gdyż elektrownia wiatrowa nie zajmuje dużej powierzchni.

• Elektrownia wiatrowa eksploatowana jest średnio do trzydziestu lat, po czym następuje jej demontaż, po którym nie zostają żadne ślady.

• Elektrownia wiatrowa produkuje 85 razy więcej energii niż potrzeba do jej wyprodukowania, postawienia i utylizacji.

• Coraz więcej osób jest pozytywnie nastawionych i chętnych do wykorzystywania energii generowanej przez wiatraki.

Related Posts