Czy założenie własnej firmy jest czymś skomplikowanym?

Zwiększająca się ilość nowopowstałych firm na polskim rynku, niewątpliwie świadczy o dużym potencjale polskiej gospodarki i wielu niezagospodarowanych niszach. Istotną rolę w tym procesie w dużej mierze odgrywają mikro, małe i średnie firmy. Dominującą formą prawną nowych firm w tych segmentach jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Zawiązują się również spółki osobowe (głównie cywilne i jawne) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Chęć samorealizacji, poszerzenia perspektyw życiowych, względy finansowe, jak i często ludzkie ambicje wpływają na podjęte decyzje o rozpoczęciu własnych projektów biznesowych- własnych firm.

Czy potoczne „założenie firmy” jest czymś trudnym? Czy osiągnięcie sukcesu na rynku sprowadza się tylko do kwestii formalnych dotyczących rejestracji działalności gospodarczej?
Dlaczego ok. 75% nowych działalności gospodarczych założonych przez osoby fizyczne działa tylko rok, albo krócej?

Sukces naszego przedsięwzięcia zależy od bardzo wielu czynników. Nie wystarczy tylko zapał i chęci. Determinacja i konsekwencja w naszych poczynaniach są oczywiscie niezwykle istotnymi czynnikami, bez których szybko ogłosilibyśmy kapitulację w przypadku nawet drobnych niepowodzeń.
Stworzenie zyskownego i funkcjonującego biznesu wymaga szeregu zabiegów, które albo ułatwiają prowadzenie firmy, albo optymalizują jej działanie.


Mając pomysł trzeba zastanowić się nad jego realizacją. Zanim jednak nastąpi etap realizacji, trzeba określić koszt naszej inwestycji. Określony koszt pozwoli na przejście do etapu wyboru żródła finansowania naszego biznesu. Środki finansowe, które będzie trzeba zaangażować, w zależności od ich wysokości, możemy pozyskać z funduszy unijnych, banków, funduszy pożyczkowych UE, prywatnych inwestorów bądź wykorzystać środki własne. Dobór odpowiednich narzędzi do pozyskania finansowania jest bardzo ważnym etapem, mogącym mieć wpływ na dalszy rozwój firmy. Dlatego bardzo ważna jest w tym miejscu wiedza na temat zastosowania każdego z tych rozwiązań i praktyczne umiejętności zastosowania dotacji, leasingu, kredytu czy innych form finansowania. Nie należy zapominać również o wyborze biura. Jeżeli planujesz działalność związaną z usługami internetowymi/zdalnymi, ciekawym rozwiązaniem będzie skorzystanie z budżetowej usługi wirtualnego biura.


Każda firma musi również doskonale znać rynek, na jakim zamierza świadczyć swoje usługi lub sprzedawać swoje produkty. Znajomośc rynku, specyfiki zachowań podaży i popytu bezpośrednio wpływa na umiejętność unikania problemów w danej działalności (spadek sprzedaży, sezonowość, etc.) co pomoże ustrzec firmę przed utratą płynności finansowej lub co gorsza upadłością. Poznanie rynku, to również wiedza na temat kanałów dystrybucji produktów lub usług w danej branży oraz segmentacji potencjalnych klientów.

„Reklama dźwignią handlu” – to stare przysłowie doskonale oddaje wartość reklamy, która odpowiednio zastosowana, może skutecznie wpłynąć na zwiększenie ilości klientów i zwiększenie przychodów. Należy mieć jednak świadomość, że reklama nie zawsze sprawdza się we wszystkich biznesach, a jeżeli należy ją stosować, to jej forma powinna być dobrana odpwiednio do wykonywanej przez nas działalności- powinna być adekwatna i skierowana do naszych potencjalnych klientów.

Czy potraficie sobie Państwo wyobrazić reklamę firmy transportowej w prasie z kobiecą modą…?

Kolejnym kluczowym etapem jest analiza konkurencyjnych firm działających na naszym rynku. Wnioski płynące z analizy konkurencji są nieocenione- wchodzimy w posiadanie informacji o cenach, jakości usług czy produktów oraz systemie sprzedaży konkurentów. Uzyskujemy informację na temat najbardziej skutecznych i zyskownych kanałów dystrybucji naszych produktów lub usług.

Related Posts